Detail akcie 30.11.2022
Název
Uzavírací cena
[Kč]
Změna ceny vůčí
předchozí uz. [%]
Zobchodovaný objem
[tis. Kč]
Název GEN DIGITAL
Uzavírací cena [Kč] 546,00
Změna ceny vůčí předchozí uz. [%] -1,44 down
Zobchodovaný objem [tis. Kč] 125,54
GRAFY