Detail akcie 30.01.2023
Název
Uzavírací cena
[Kč]
Změna ceny vůčí
předchozí uz. [%]
Zobchodovaný objem
[tis. Kč]
Název HARDWARIO
Uzavírací cena [Kč] 16,10
Změna ceny vůčí předchozí uz. [%] 0,00 equal
Zobchodovaný objem [tis. Kč] 32,20
GRAFY