Detail akcie 05.10.2022
Název
Uzavírací cena
[Kč]
Změna ceny vůčí
předchozí uz. [%]
Zobchodovaný objem
[tis. Kč]
Název ČEZ
Uzavírací cena [Kč] 883,00
Změna ceny vůčí předchozí uz. [%] -2,38 down
Zobchodovaný objem [tis. Kč] 227053,92
GRAFY